Gelijkheid op de Europese agenda

Verslag EZA Kick-offseminarie 2020

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen op de Europese arbeidsmarkt. Bepaalde groepen krijgen er systematisch minder. Werknemersbewegingen kunnen een fundamentele rol spelen om deze ongelijkheden weg te werken.

Om het probleem aan de kaak te stellen organiseerden we een seminarie met vertegenwoordigers van werknemersbewegingen uit heel Europa”, vertelt Carien Neven die de conferentie heeft begeleid. “Oorspronkelijk zouden we met een honderdtal mensen samenkomen in Gent, maar daar stak corona een stokje voor. Gelukkig liet de technologie het toe om dit belangrijk thema toch te bespreken, maar dan wel digitaal.

2020 eza

De deelnemers van het seminarie zijn allemaal aangesloten bij EZA (het Europees Centrum voor Arbeidsvraagstukken). Sigrid Schraml, secretaris generaal bij EZA, licht toe wat de organisatie doet: “We zijn een netwerk van 70 werknemersorganisaties uit 29 Europese landen die werken vanuit christelijke sociale waarden. Onder de EZA-leden vinden we vakbonden en sociaal-culturele werknemersorganisaties, evenals onderwijs-, opleidings- en onderzoeksinstellingen die vragen van werknemers behandelen. We organiseren ieder jaar ongeveer 70 seminaries over het sociaal overleg in verschillende vormen.

Er zijn verschillende groepen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt”, vertelt Carien. “We kozen ervoor om ons toe te spitsen op vier gronden van uitsluiting, namelijk: gender, geaardheid, afkomst en het hebben van een arbeidshandicap.

Europees Commissaris voor gelijkheid Helena Dalli sprak de deelnemers toe via een videoboodschap. Zij lichtte de strategie voor gendergelijkheid van de Europese Unie toe. De hoofddoelstellingen van deze strategie zijn een einde maken aan gendergerelateerd geweld, genderstereotypes bestrijden, de kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt dichten, gelijkwaardige deelname aan de verschillende sectoren van de economie, de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen aanpakken, een evenwicht vinden in de verdeling van zorgtaken, in de besluitvorming en in de politiek.

Ellen Delvaux (IDEWE) en Ellis Aukema (çavaria) bespraken PREVENT, een onderzoeksproject naar discriminatie en welzijn op de werkvloer van LGTBI+-werknemers. De onderzoeksresultaten moeten bijdragen tot het aanvechten van discriminatie en het promoten van diversiteitsmanagement.

Werknemersbewegingen moeten de diversiteit in de samenleving weerspiegelen”, zegt diversiteitsexpert professor Patrizia Zanoni van de UHasselt. “De samenleving is meer en meer divers, dus vakbonden mogen niet achterblijven. Anders zijn ze niet meer relevant.”

Een mooi praktijkvoorbeeld voor de integratie van vluchtelingen werd er gevonden in het project ‘In de zorg – uit de zorgen’. Dit Europees project, waarvan Familiehulp één van de trekkers is, integreert mensen met een vluchtelingenverleden in de zorgsector.

Professor Eline Jammaers (UCLouvain) besprak onder meer enkele goede praktijken om tot een betere integratie van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt te komen. Zo kan er gewerkt worden aan een veilige omgeving voor werknemers met een handicap. Daarnaast kan het aanwerven van werknemers met een handicap worden toegevoegd aan de te behalen doelstellingen van managers.

Er is nog veel werk aan de winkel”, besluit Carien. “Opkomen voor gelijke toegang tot en gelijke rechten op de werkvloer is een van de basisopdrachten van werknemersbewegingen. We zullen dit in toekomst zeker nog blijven opvolgen en ervaringen delen met onze Europese partners.


Download het korte verslag:

Download de openingstoespraak van Luc van den Brande, voorzitter:

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.