Zagreb 2011 - Programma

Een sociale zekerheid met twee snelheden?

Organisatie en werking van de gezondheids‐ en zorgsector in Europa

Zagreb, Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1 - 27 – 28 Januari 2011

Georganiseerd door Euromf vzw

Financieel gesteund door de Europese Unie

De sociale zekerheid wordt opgebouwd door een solidariteitsmechanisme van werknemers, werkgevers en de overheid. De liberalisering van de gezondheids‐en zorgsector doet een onevenwichtig aanbod ontstaan tussen overheidsinitiatief, commercieel initiatief en non‐profit initiatief. Daarenboven doet de huidige economische crisis de sociale bescherming in de meeste Europese lidstaten inkrimpen.

Is er nog ruimte voor solidariteit binnen deze context? Wat betekent voor ons maatschappelijk verantwoorde zorg? Dit zijn de inhoudelijke leidraden voor het seminarie.

Maar we trachten ook inzichten te verruimen en ervaringen uit te wisselen vanuit onze eigen praktijk: projecten van de basis‐ het middenveld uit Kroatië, Litouwen, Finland, Polen, Roemenië en België worden op dit seminarie ontdekt.

Download het programma:

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl andere ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op: als u onze cookies weigert zijn mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar.